Schouderoperatie drama in BERGMAN CLINICS

Een onnodige schouderoperatie is voor mij een drama geworden.

Op deze site leest u over mijn slechte ervaringen met een schouderoperatie in de Bergman clinics ( voorheen Medinova )Zestienhoven te Rotterdam waar voor mij in 2008 een  drama is begonnen. Ik ben daar door dokter  J.W van Ommeren onnodig geopereerd en daardoor ben ik  chronisch pijnpatiënt  geworden... op mijn klachten hierover ben ik in het gelijk gesteld door de klachtencommissie ook bij het tuchtcollege is dr. van Ommeren geen onbekende de door mij  ingediende klachten zijn al in 2014 en 2015 en in 2018 gegrond verklaard zie elders op deze site. Maar zelfs daarna ging deze arts op dezelfde voet verder, en ook een andere patient diende daarvoor een klacht in, en ook die kreeg gelijk in 2017 zie  de zwarte lijst van artsen https://www.zwartelijstartsen.com/?s=van+ommeren  en zo kwam eindelijk ook een aantekening in het BIG register.

Lees ook  over de eigenaar van Medinova die het allemaal weinig kan schelen wat er in zijn klinieken  gebeurd zolang hij maar rijker blijft worden        www.fentenervanvlissingen-bedankt.nl 

Wat deze site betreft  zal ik hier alles tot in detail vermelden vanaf de eerste onnodige eerste operatie Totaal ben ik in Medinova tot 4 maal toe geopereerd. U leest alles over de tussen liggende periodes van ellende, van pijn slapeloosheid pijnpoli etc. Ik vertel u hoe de chirurg eerst het materiaal de schuld gaf . U krijgt een totale inzage in de procedures e-mailwisselingen.

 U zult alle in en outs* lezen hoe ik  in het gelijk ben gesteld door de klachtencommissie. U zult lezen hoe Medinova met de adviezen van de klachten commissie om is gegaan ( advies een passende financiele oplossing ) U zult lezen dat er slechts excuses worden aangeboden.. ondanks Medinova net is overgenomen door een van de rijkste families van Nederland

U zult lezen hoe de verzekeraar van Medinova de VvAA de zaak behandeld , hoe belabberd er door de kliniek zelf omgegaan wordt met gegrond verklaarde klachten kortom alle details hoe mijn bezoek de Medinova kliniek van mijn leven een drama heeft gemaakt.

U zult lezen wat dit allemaal tot gevolgen heeft gehad mijn dossier bestaat inmiddels uit 13 vuistdikke ordners ik zal de komende maanden deze site volledig up-daten.

Helaas zijn er eerder wat fouten vermeld in de verslaglegging omdat ik niet zelf een website kon bijhouden en is door miscommunicatie wat details niet helemaal correct beschreven.Vanaf nu ga ik het proberen zelf bij te houden en eventuele fouten er nog uithalen en de site meer up to date te krijgen.

De laatste update's op deze site zijn van 12 september 2020 de laatste stand van zaken, staat  in het menu onder STAND VAN ZAKEN NU 

Hieronder wat vragen van de rechter aan een medisch deskundige het is een gedeelte uit een rapportage van 26 bladzijden!

Vraag 6

Is bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 toe en met medio 2010 gehandeld conform de in 2008/2010 geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag onder meer aandacht besteden aan de volgende aspecten: de bevindingen bij anamnese en (aanvullend) onderzoek

-        de indicatie voor de operaties op 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

-        het postoperatieve beleid na de operaties van 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

-        het plaatsen van de titanium ankers tijdens de derde operatie op 07-07-2010

Kunt u uw antwoord toelichten? Wiit u uw antwoord zo goed mogelijk voorzien van

literatuur?

Antwoord:

Bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 tot en met medio 2010 is niet gehandeld volgens de geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen. In mijn optiek zijn de anamnese waarbij pijnklachten op de voorgrond stonden en waarbij instabiliteit geen rol speelde niet in overeenstemming geweest met de werkdiagnose instabiliteit. Wel werden paralabrale cystes gezien welke een mogelijke verklaring voor pijnklachten zouden kunnen zijn. Dit is echter in het medisch dossier niet als differentiaaldiagnose of werkdiagnose opgenomen. In mijn optiek zou de indicatie voor de operatie op 09-09-2008 gevormd moeten zijn door de bevindingen van cysten op MRI-onderzoek in combinatie met de pijnklachten bij anamnese, Dit zou hebben geleid tot een decompressie van de cyste. Dit heeft echter niet plaatsgevonden bij de ingreep op 09-09-2008. Wat wel plaatsgevonden heeft, te weten een labrumfixatie op indicatie van instabiliteit, was in mijn optiek niet geïndiceerd. Ook de indicaties voor de ingrepen op 04-08-20ü9/ en 07-07-2010 zijn in mijn optiek onvoldoende beargumenteerd in het medisch dossier.

De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op 07-07-2010 is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk Het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans. De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep.

Vraag 7

Indien u vraag 6 ontkennend heeft beantwoord, wilt u dan zo uitvoerig en gemotiveerd mogelijk toelichten waaruit dit onzorgvuldig handelen heeft bestaan en hoe wel gehandeld had moeten worden? wilt u bij uw antwoord zo mogelijk literatuur vermelden? Antwoord:

In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxaties. De indicatie voor de derde ingreep op 07-07-2010 is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht. De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden.

tot zover hoe een medisch deskundige over mijn casus rapporteerde .