Doet de igz een gedegen onderzoek... ?

Hoe de IGZ onderzoek heeft gedaan in mijn casus

Ik zal hier later nog een uitgebreider verslag maken hoe de IGZ een zaak "behandeld" en hoe wordt nagegaan of operatie materiaal voldoet.

Hoe de Igz mee kijkt en denkt in procedures en wat hier mee gedaan wordt bij een kliniek.

Februari 2015 zal ik me nogmaals tot de IGZ wenden e.e.a zal ik hier tovoegen, op mijn nieuwe beter overzichtelijkere site zult u alle brieven en antwrrden kunnen lezen .