Net zo niets zeggend als de vorige...

Sinds enige tijd is er een nieuwe directrice, deze heeft zelfs niet het fatsoen in zich  om te reageren op aan haar gerichte post.... ik hoop toch echt voor ze dat de eigenaar van Medinova daadwerkelijk van mijn casus op de hoogte is... hij is tenslotte degene die eindverantwoordelijke is ... en de grootste klap kan gaan verwachten..

mijn laatste schrijven van:

Den Haag, 23 augustus 2017

 Geachte heer Arnoldy/ mevrouw Wilke,

 Mijn laatste schrijven is alweer geweest op 8 februari dit jaar aan mevrouw R. Wilke. Waarvan ik had vernomen dat zij de nieuwe algemeen directeur is van Medinova. Met de vraag aan haar of zij op de hoogte is van mijn klachten en of zij de verantwoording draagt voor de missstappen gedaan door dokter Van Ommeren, waardoor ik grote schade heb geleden en of er van haar kant wel bereidwilligheid was om het advies van uw eigen klachtencommissie op te volgen. Het advies was mij met een financiële oplossing tegemoet te komen. De klachtencommissie had het zwaar opgevat wat mij bij Medinova is overkomen gezien haar uitspraak. Professor Hubben kent natuurlijk ook de tactiek van verzekeringen en hun in Nederland bekendstaande slechte vergoedingen m.b.t  smartengeld en heeft daar wellicht al in zijn uitspraak rekening meegehouden.

 In het airport hotel ben ik vervolgens uitgenodigd om vanuit Medinova een financiële genoegdoening te komen bespreken dat geheel los zou staan van uw verzekeraar. Na een zeer lange  e-mailwisseling met Willemijn Akkerman heb toen duidelijk aangegeven alleen bereid te zijn om op uw uitnodiging in het Airport Hotel in te gaan, als het gesprek inhoudelijk zou gaan om tot een reëel bedrag te komen voor al wat mij in uw kliniek is overkomen.

  http://www.mijn-schouderoperatie-medinova.nl/202954542

 Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld.

 Op voorhand heb ik u uitdrukkelijk verzocht om net na uw aanstelling als nieuw algemeen directeur mij niet te willen voorzien van de “zogenaamde welgemeende excuses” namens Medinova. Helaas had u de arrogantie om een groot deel van de gesprekstijd toch te gaan prediken waarom u wel vond dat u het recht zou moeten hebben mij van excuses te voorzien. Na eigen zeggen had u mijn casus ook goed bestudeerd en moest ik verder van u aanhoren dat u de klachtencommissie van Medinova in haar uitspraak zeer serieus nam. In uw eigen bewoording citeer ik u:

 U heeft geklaagd, daar is een procedure geweest daar is een uitkomst geweest, de commissie heeft daar iets van gevonden. En dat is voor ons belangrijk.. dat is voor ons een heel belangrijk orgaan.. die hebben we daar speciaal voor ingesteld.. De commissie heeft u ook op een groot aantal punten gelijk gegeven.. er is gebleken dat een aantal dingen niet goed zijn gegaan…en dat is natuurlijk heel vervelend dat het zo gegaan is. En ik zit zo in elkaar dat als er iets niet goed gegaan is… en dat gebeurd soms in een organisatie.. dan is het ook mijn recht om u het tegen u te zeggen dat het ons spijt… of u dat nu accepteert of niet… we zijn een bedrijf om mensen van hun bewegingsbeperkingen af te helpen en dat is bij u niet goed gegaan… dat vind ik heel vervelend en dat kan ik niet terugdraaien dat is gewoon geschiedenis.. ik kan alleen vooruit kijken.

 Wat ik deel met de klachtencommissie is dat ze zeggen dat het merendeel van de klachten gegrond is. Ik aanvaard dat gewoon… we hebben het gewoon niet goed gedaan. En de aanbevelingen die de klachtencommissie geeft die aanvaard ik en daar probeer ik uitvoering aan te geven..

 Mooie praatjes maar het  gesprek kwam er uiteindelijk eigenlijk op neer, dat u mij onder valse voorwendselen had uitgenodigd! Een financiële oplossing  werd helemaal niet besproken U vertelde dat u wel “eventjes” naar de verzekeraar zou gaan om de zaak te bespoedigen en daarna zou bezien hoeveel u uit moreel oogpunt zou bijleggen vanuit Medinova. De uitnodiging was dus een “wassen neus”, u had alle tijd genomen mijn casus te bespreken met de artsen in Medinova, de rapportage van uw klachtencommissie te lezen (welk orgaan u zogenaamd hoog achtte). Van Ommeren zelf en collega artsen heeft u allemaal kunnen horen en heeft hierna besloten mij ( tegen mijn uitdrukkelijke wil) excuses aan te bieden.

 Het duurde dan ook niet lang, dat u onder pressie  van uw verzekeraar ( die ook wel bekend staat niet bereidwillig te zijn, patiënten, die schade hebben opgelopen na medische missers, hun schade te vergoeden (Neem eens de moeite om jurisprudentie  te lezen inzake gedupeerde patiënten… maar er een hele strategie op nahouden om patiënten met pappen en nat houden bezig te houden en het liefst nog schades aan de patiënt zelf willen wijten) om te draaien als een blad aan de boom en uw bovenstaande  relaas was spontaan weer ingetrokken

 Dit na gesprekken met lui die mij nimmer hebben gezien, achtte u deze ineens beter in staat dan artsen in “eigen huis” en een klachtencommissie, die er NB 17 maanden voor heeft uitgetrokken !  U heeft zelfs speciaal een orthopedisch chirurg aan de klachtencommissie toegevoegd om zo tot een goede uitspraak te kunnen komen .Volgens het protocol had ik maar 4 maanden hoeven wachten op een afhandeling! … maar als uitspraken niet bevallen bij Medinova… zit iedereen er altijd maar naast… klachtencommissies, second opinions … NB door Medinova zelf aangevraagd zoals een dr. Willems etc. etc.

 Terugkomend op mijn laatste schrijven aan mevrouw Wilke, de thans nieuwe directeur, heb ik ook van haar geen fatsoenlijk antwoord mogen ontvangen en lijkt ze uit hetzelfde hout gesneden te zijn zoals ik inmiddels het Medinova team heb leren kennen ( weinig verantwoordelijkheid, weinig op hebben met klachten commissies ,tuchtcolleges, rapportages en meningen van artsen uit andere ziekenhuizen.

Waarschijnlijk heeft ook zij mijn brief niet eens doorgenomen of zich ingelezen welke strijd ik in ben beland… en de brief keurig geapporteerd aan uw verzekeraar en advocaten. Of zij verder op de hoogte is van mijn casus, wat mij is overkomen, hoe onze briefwisseling verder is verlopen en de eerdere briefwisseling met uw belabberde klachtenfunctionaris Willemijn Akkerman …. een klachtenfunctionaris die post niet doorstuurt en vragen achterhoud om een “arme ziel “als een van Ommeren niet verder te belasten…. begrijpt al vrij weinig wat haar taak is in een organisatie in de gezondheidszorg en zou bij een regulier serieus werkend ziekenhuis er  linea recta uitgesmeten zijn, dit zegt al genoeg hoe er op directie niveau invulling wordt gegeven aan verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg en i.p.v het personeel in het gareel te houden bij onjuiste invulling van de taken , deze op alle manieren de hand boven het hoofd te houden.

NB is een anesthesie medewerker ontslagen na klachten van mij… maar wie is er verantwoordelijk in de operatie kamer en liet zijn patiënt in een washok/kleedruimte behandelen met wat pleistertjes met een puntje er in tegen hevige schouderklachten na een losgeraakte operatie met experimenteel operatie materiaal en dit tussen zijn werkzaamheden door… J.W van Ommeren

 In ons gesprek van 2013 had ik u al aangegeven, dat ik bij deze  gang van zake zoals door de directie van Medinova is ingezet en zich niet houden aan gemaakte afspraken Ik me over Van Ommeren ook zou beklagen bij het Regionaal Tuchtcollege. Wat ik dan ook gedaan heb en waarvan de resultaten u bekend zijn.

Ik zou volgens uw eigen zeggen gezegd hebben met Van Ommeren door te gaan” totdat de laatste druppel bloed gedronken is  U en uw handlanger W.Akkerman hebben van deze  spreekwoordelijke  term het zelfs gepresteerd om deze uitspraak te gaan betitelen als een fysieke bedreiging richting van Ommeren en gezin , om mij als gedupeerde patiënt ook nog in een kwaaddaglicht te zetten.

Gelukkig zitten er in het Tuchtcollege nogal wat capabele mensen ook al hebben Van Ommeren en de directie van Medinova hier niet veel mee op gezien de uitspraken nadien dat jullie je er maar niet in kunnen vinden!  Als iemand zich er niet in kan vinden ben ik het… gegrond verklaarde klachten maar een arts die tot tweemaal toe alleen een berisping krijgt..

Ten eerste kon Van Ommeren zich al niet vinden in de uitspraak van uw eigen klachtencommissie onder leiding van voorzitter Prof. Hubben…. Waarin een orthopeed was aangenomen die over één van de klachten zelf is beticht dr Bom ( belangenverstrengeling met een firma van  operatie materiaal) heb ik zelfs gewraakt en is niet gehonoreerd, krijgt ook nog een staartje helaas ontbreekt me door alle medicatie en pijn me vaak de energie.. maar alles op zijn tijd.

Maar ook de uitspraken van het Tuchtcollege kon hij zich niet vinden. N.B. twee verschillende procedures, tweemaal verschillende commissie leden, maar  Van Ommeren en Medinova directie kan zich alleen vinden in eigen gelijk.

Ook rapportages van zeer gerenommeerde artsen in Nederland, orthopeden van naam en faam, zoals een dokter van Arkel, wijlen dokter Te Slaa en zelfs de conclusie van dokter Willems waar hij mezelf naartoe heeft gestuurd werd terzijde geschoven.

Een in België als zeer vakkundig bekend staande arts, dokter Mortelé, die de misstanden in mijn schouder heeft gezien en vastgelegd werden  door u en uw gevolg weggezet als een beunhaas, die door vakgenoten niet als schouderspecialist zou worden erkend. 

Als ik de dossiers er nog eens nalees is er eigenlijk in heel Nederland geen kennis van zaken volgens Medinova in de orthopedie en staat de eenling dokter Van Ommeren bovenaan de lijst.

Maar er  zou slechts één andere orthopeed in heel Nederland een goede en eerlijke rapportage kunnen maken over het wel of niet juist handelen door Van Ommeren. Dokter Giesberts van het Maxima ziekenhuis te Eindhoven daar heeft u 4 jaar op gehamerd dat ik mij daar zou moeten laten zien.

Zelfs voor de rechter heeft uw belangenbehartiger namens u alle andere artsen, uit de lijst van aangewezen artsen , die een rapportage kunnen maken omdat zij daar gespecialiseerd in zijn  afgewezen. Of ze waren niet kundig genoeg, of uw verzekeraar had een slechte ervaring met ze en een ieder, die ooit met dokter Willems in aanraking was geweest zou ook als partijdig bestempeld kunnen worden en de mening van dr. Willems werd al helemaal niet gewaardeerd NB een man die op verzoek van v Ommeren zelf een bijna 6 uur durend onderzoek heeft verricht ( van Ommeren besteedde slechts 20 minuten intake voor me .. om me na het weekend op de operatie tafel terug te zien)

Eerder voerde ik op advies van v Ommeren een procedure tegen zijn vrienden van de firma Depuy… waarna hij besloot toch even de hete kastanjes voor ze uit het vuur te halen…Ik memoreer u zijn antwoord richting het tuchtcollege toen hier vragen over werden gesteld hij met een rode kop vertelde… ik citeer : “Misschien heb ik me wel wat te veel de woorden in de mond laten leggen door hun medisch adviseur “  !! Voorheen heb ik hem zelfs gevraagd, n.a.v zijn aan mij gedane uitspraken te willen getuigen. Het antwoord wat ik kreeg, was “daar heb ik helemaal geen tijd voor, wel als jullie mijn dure tijd betalen…”

Ik heb geen idee wie nu zijn dure tijd betaald,maar  inmiddels heeft hij de ervaring hoelang tuchtprocedures duren . Al eerder heb ik het Tuchtcollege aangegeven dat ik ook mijn overige tuchtklachten nog moest indienen, welke zou gaan over de medische be(mis)handeling. Diverse adviezen heb ik opgevolgd hiermee te wachten tot er ook een duidelijk medisch deskundige rapport klaar zou liggen.

Inmiddels zal ook u de rapportage van dr Giesberts  bereikt  hebben. Zoals u heeft kunnen lezen staat Van Ommeren geheel als enige achter zijn werkwijze. Nu ook dokter Giesberts zich duidelijk heeft uitgesproken, ga ik dan ook met het volste vertrouwen deze tuchtprocedure in.

 Overigens in uw schrijven van  24 maart 2013, heeft u aangeboden mijn helft van de medische expertise te vergoeden. De rekening hiervan is €6250 waarvan de helft inmiddels door mij is vergoed .Mijn gegevens en rekening nummer zijn u bekend!

Zoals gezegd zou ik doorgaan” tot de laatste druppel bloed gedronken is “  Dit geldt  nog steeds en natuurlijk mag hij zijn advocaat hier weer mee laten wapperen. U kent mij inmiddels, ik strijd met een open vizier en heb geen achterbakse Medinova mentaliteit. Want hoe door jullie wordt omgegaan met gedupeerde, en voor het leven getekende patiënten lusten de honden geen brood van..mijn leven is totaal verwoest… en mijnheer voelt het als bedreiging als voor hem bestemde post op de deurmat valt… omdat een klachtenfunctionaris besloot voor hem bestemde post niet door sturen ( Akkerman als katvanger ) om de  tere ziel te besparen … omdat er al zoveel te doen was over mijn casus… hallo … ? als er ergens veel te doen is over mijn casus is het hier.. mijnheer van Ommeren kan (nog) gewoon doorwerken en verdiend geen cent minder..

Ik had eerst de tuchtprocedure tegen dokter Vishjager willen voeren, maar nu de medische rapportage eenmaal binnen is zal ik nu eerst mijn klaagschrift over mijn medische behandeling door Van Ommeren inbrengen. Buiten het medisch deskundige rapport van de enige arts in Nederland die voor u kundig genoeg was om dit te verzorgen…  zeg u frank en vrij dat ook deze brief aan u hiervan een onderdeel zal uitmaken, ik neem geen blad voor de mond dat is ook de reden dat ik zelf mijn klaagschrift verzorg… men mag denken van mijn spreek en schrijftaal wat men wil, ik heb niet gestudeerd om voor klachtencommissies en tuchtcolleges te schrijven Medinova heeft dit tot mijn lot gemaakt …. Helaas maar  jullie spel kent alleen verliezers, ik heb namelijk mijn gezondheid en mijn levensvreugde en toekomst dromen inkomsten vrienden en relaties al verloren en sta op de zijlijn in het leven…. maar eerlijkheid duurt het langst en daarom gaat van Ommeren dan ook verliezen..

Dit schrijven gaat uiteraard naar alle betrokkenen en belanghebbende ,zoals  dokter Vishjager, en ook per aangetekend schrijven naar het privéadres van dokter Van Ommeren. Ik wil namelijk graag zekerheid dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van mijn schrijven. In het verleden werd uw eigen klachtenfunctionaris al aangesproken, zowel door het tuchtcollege als uw eigen klachtencommissie, dat het niet gebruikelijk is post achter te houden haar grapje heeft twee jaar gekost Miss Christe kon er waarschijnlijk een mooie vakantie van betalen zonder iets te kunnen betekenen… we gaan nu door naar de volgende ronde!

Mocht u naar aanleiding van de uitgebreide rapportage van dokter Giesberts, alsnog gevolg willen geven aan de aanbeveling van uw klachtencommissie. Dat wil zeggen voor mij vanuit Medinova een financiële tegemoetkoming te doen toekomen geheel buiten de verzekeraar om verneem ik dit graag per omgaande even als u eerdere belofte de helft van de medische expertise voor uw rekening te nemen.

Verder heeft aangeboden behulpzaam te zijn met een eventuele hulp naar het buitenland voor de beste schouderspecialisten, zie uw schrijven van .24 maart 2013 en u herhaalt dit in uw schrijven van 02 april 2013 maar het kwam er op neer dat u een lijstje door een secretaresse heeft laten opstellen wie van naam en faam zijn ( in de mail die niet voor mij bestemd was…. Vraagt u nog doodleuk nog even  te controleren of de namen goed geschreven waren… al even opmerkelijk als dat via de secretaresse van Hubben … via zijn advocaten kantoor een heel pak werd opgestuurd dat ook al  ging het over mij … en niet voor mijn ogen bestemd was…  gezien het inhoudelijk ging over zaken die niet bij hem hadden horen te liggen als… voorzitter van de klachtenccm… hebben we nog heel wat te schrijven in de toekomst naar deze of gene… dit terzijde maar even bij mijn ziektekosten verzekeraar wat tripjes met begeleiding naar *Singapore regelen is al net zo een zelfoverschatting als even bij de VvAa mijn zaak bespoedigen.

Terugkomend op het lijstje specialisten( die ik zelf ook van het net kon plukken ) inmiddels is duidelijk geworden, dat er na de drie ingrepen van Van Ommeren momenteel alleen zeer zware pijnstilling gegeven kan worden  waarvan ik helaas ook zeer zware bijwerkingen heb. Wellicht heeft u de rapportage ingezien van de slaappoli, dat ik na geslapen te hebben met allerlei meetapparatuur, maar 15 uur per week slaap en de rest lig te woelen van de pijn.

Door de bijgekomen pijn punten , nadat ik bij Van Ommeren ben behandeld ben ik aan morfine begonnen na de derde operatie waarbij ik tegen beter weten in titanium ankers zijn in gebracht op een ongebruikelijke plek is er ook een constante pijn bij het schoudergewricht, waar ik nooit eerder pijn had gehad ontstaan en is het morfine gebruik van 2 microgram opgelopen tot 50 microgram transmedaal. En voor de doorbraak pijnen snuif ik de gehele dag morfine van 100 microgram, waarvan ook zware bijwerkingen. Buiten dat de medicatie een verslavende werking heeft en ik wellicht ook nog kliniek moet bezoeken voor een medicijnverslaving heb ik het idee ook geen lang leven te hebben met dit gebruik ademstilstanden verstoppingen en de hele rits aan bijwerkingen zal ik moeten nemen om af en toe een scherp randje van de pijn te krijgen, zwaar over doseren om op hoorzittingen te verschijnen etc.

Het beschadigde kraakbeen probeer ik zoveel mogelijk intact te houden en betaal me scheel aan  synofit  €99 euro per maand en hoge doseringen dure potten glucosamine en zelfs ostenil injectie moet ik zelf betalen . dit gebruik ik omdat mij al voorgehouden is dat ik vroeg of laat in aanmerking ga komen voor een schouderprothese. De enige mogelijkheid m.b.t. mijn kraakbeenschade is een peperdure behandeling in *Singapore, door dokter Saw.

Via de reacties die ik krijg op mijn website heb ik hiervan gehoord van een andere patiënt, die kraakbeenschade daar heeft weten op te lossen en die is daar een slordige €30.000 aan kwijt geweest aan behandelingen en reiskosten.

Zoals gezegd is na mijn behandeling door van Ommeren mijn leven totaal anders geworden, Ik heb geen idee wat de eigenaar van Medinova ( de eindverantwoordelijke) verder van plan is met mij .. die volgens u precies op de hoogt is wat er gebeurd is en van de hoed en de rand weet… die zou zich kapot moeten schamen met al zijn weelde en televisie praatjes over familie bedrijven… ook die spreek ik vroeg of laat

Mijn planning is nu als volgt; Eerst mijn tuchtklacht over Van Ommeren in te dienen zoals het tuchtcollege gevraagd heeft zullen de resterende klachten nu in éénmaal ingediend worden, gezien de meerdere operaties, het Depuy verhaal  is het weer een aardige lijst het tuchtcollege heeft dan ook toegezegd op mijn verzoek gezien het nog grote aantal klachten meer tijd voor de zitting uit te trekken, ik zal dus aan het verzoek voldoen om alle verdere klachten in één klaagschrift te bundelen.

De ervaring leert dat dit wel weer een jaar in beslag zal kunnen nemen, vervolgens zal ik de tuchtklachten tegen dokter Vishjager indienen. Daarna zal ik bekijken hoe Medinova zelf aan te pakken.

Dit schrijven kunt u natuurlijk nu al bij uw huisadvocaat deponeren, waar bij ik vooraf al voor hun aanteken dat mijn advocaten, welke tot nu bij u bekend zijn, mij alleen bijstaan in de aansprakelijkheidsprocedure en niet verder zullen in gaan op verzoeken over te brengen om niet naar Van Ommeren zijn privé adres te schrijven ( misschien is er een instantie waarhij mij kan aanklagen over het versturen van post op een privé adres… ik weet het niet mocht het strafbaar zijn zal ik die straf ondergaan )

Ook zullen mijn belangenbehartigers niet in gaan op schrijven van uw advocaten over eventuele afhandeling mbt het advies van de klachtencommissie.

Ook zullen zeker geen enkele betrokkenheid hebben met de nog in te dienen tuchtprocedures welke ik nog ga  opstarten. Dit doe ik op de mij gebruikelijke manier, d.w.z. dat ik mijn klaagschriften zelf indien en ik zal pas later kijken,wie ik neem voor repliek etc. en om mij tijdens de hoorzitting bij het tuchtcollege zal laten bijstaan het zal er eentje uit jullie regio worden en bij de noodzaak om het te beslechten bij het centraal tuchtcollege één uit Den Haag.

Ik heb hier inmiddels genoeg ervaring mee en ook dit maal het volste vertrouwen in het tuchtcollege dat het zal komen tot gegrond verklaarde klachten (eerlijkheid duurt het langst)

Ik hoop natuurlijk ten stelligste dat Van Ommeren, ditmaal iets meer krijgt als een waarschuwing, want het optrekken van zijn gezonde schouders en het constant maar niet eens zijn met uitspraken gedaan door artsen, klachtencommissie en tuchtcolleges is in mijn beleving een gevaar voor de gezondheid van meerdere patiënten.

Het zal het tuchtcollege door mij duidelijk gemaakt worden  dat Van Ommeren de mentaliteit heeft om van niemand een kritische noot te aanvaarden niet van welke klachtencommissie, collega artsen in het veld tuchtcolleges dan ook,  in de rapportage van Giesberts zal hij zich natuurlijk weer niet kunnen vinden…. Maar goed jullie hebben haar zelf uitgezocht, ik heb me zelfs verzet en had gehoopt dat de rechter  nu ik alleen niet door dr. Giesberts gezien wilde worden ( omdat jullie hier op bleven persisteren) er random eentje zou hebben aangewezen.. maar goed na alles wat er gepasseerd is bij van Ommeren zal er geen enkele vakgenoot te vinden zijn die het juist handelen zou hebben gevonden ( de enige die van Ommeren in het gelijk wil stellen is het medisch wonder van een medisch adviseur werkend voor jullie verzekering die zonder een patiënt te hebben gezien op verzoek van zijn baas boven de specialisten moet gaan staan om schade uitkeringen te voorkomen..

 ik hoop jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd hoe we nu verder gaan.

 Cc  R.Wilke  M.Vischjager  J.W van Ommeren

 Den Haag 8 februari 2017

 Medinova Kliniek

t.a.v. Mevrouw R. Wilke
Vliegveldweg 65
3043 NT  Rotterdam

Geachte mevrouw R. Wilke,

Ik heb vernomen, dat u sinds enige tijd de nieuwe algemeen directeur van Medinova bent. Ik wend mij tot u met de volgende vraag;

Draagt u momenteel de verantwoording voor misstappen in het verleden gedaan door artsen van de kliniek Zestienhoven? Ik vraag u tevens of u geheel op de hoogte bent van mijn klachten over dokter Van Ommeren welke ik heb laten behandelen door de onafhankelijke klachtencommissie en vraag of u op de hoogte bent van het advies en de uitspraak van de klachtencommissie? 

Voorgeschiedenis:

In  september 2008 heb ik een onnodige operatie gehad bij van dr. Van Ommeren en tot overmaat van ramp dit ook nog eens met ondegelijk operatiemateriaal. Vervolgens is er een vervolgoperatie geweest die heeft losgelaten, daar er nog restanten van het ondegelijk materiaal in mijn bot zaten dit was in 2009 en in 2010 heeft tot overmaat van ramp nog een titanium anker bij een tweede hersteloperatie mijn kraakbeen doorboord en ben ik hierdoor tot op heden chronisch pijnpatiënt. Dit alles is me in de kliniek Zestienhoven gebeurd tijdens operaties door dr. Van Ommeren.

Naar aanleiding van de uitspraak van uw klachtencommissie, (die bijna al mijn klachten gegrond verklaarde)  ben ik vervolgens door uw voorganger F. Arnoldy, misleid en werd ik specifiek uitgenodigd om een voor mij een passende vergoeding te bespreken buiten de verzekeraar om zoals door de klachtencommissie werd aanbevolen. Mocht u niet van alle details op de hoogte zijn, wijs ik u kortheidshalve naar bijlage 1 welke de mailwisseling met de klachtenfunctionaris betreft.

De uitnodiging heeft vervolgens  tot niets geleid, behalve dat dit een ellenlange mailwisseling opleverde met voornoemde  F. Arnoldy … wat als  trekken aan een dood paard is geweest met een man die weinig empathie en in mijn ogen geen enkele affiniteit met de gezondheidszorg heeft.

Tijdens het gesprek van 1 maart 2013 met F. Arnoldy  in aanwezig van  Willemijn Akkerman en een door mijn meegebrachte notuliste, heb ik na het teleurstellende gesprek al aangekondigd dat mocht er geen enkel gevolg gegeven worden aan het advies van de klachtencommissie ik de arts Van Ommeren ook voor het tuchtcollege zou dagen.

 Arnoldy zei overigens  in het gesprek, na mij eerst vele excuses( tegen mijn uitdrukkelijke vooraf kenbaar gemaakte wil in)  gegeven te hebben, dat hij de zaak bij de verzekeraar zou bespoedigen en dan zou bezien wat Medinova uit moreel oogpunt als passende financiële oplossing( zoals door de klachtencommissie aanbevolen)  zou gaan  bijleggen. Na zich eerst uitvoerig in mijn zaak verdiept te hebben vertelde hij doodleuk dat de klachtencommissie een serieus orgaan was bij Medinova en daar door hem grote waarde aan gehecht werd… niets was minder waar, een gesprekje met de verzekeraar die mij als patiënt nimmer gezien heeft was genoeg om… om te draaien als het spreekwoordelijke blad aan de boom!

U ziet in bijlage2 dat Arnoldy geenszins woord heeft gehouden en ik anno 2017 nog geen dubbeltje van Medinova heb mogen ontvangen.

 Na het gesprek van 1 maart 2013 heb ik na mijn vooraankondiging dan ook woord gehouden en heb ik 2 lange tuchtprocedures gevoerd tegen de heer Van Ommeren, die net zoals de klachtenprocedure bij uw commissie beiden een voor mij goed resultaat hebben gehad, mijn klachten werden uiteraard gegrond verklaard.

Wat tot 2 maal toe heeft geleid tot een tuchtrechtelijke maatregel in de vorm van een waarschuwing aan de heer Van Ommeren. Eenmaal bij het Regionaal Tuchtcollege  en eenmaal bij het Centraal Tuchtcollege. Uit ervaring weet ik inmiddels dat van Ommeren zeer hardleers is en dit tot gevaarlijke situaties zou kunnen gaan lijden. De man gelooft alleen in zijn eigen gelijk en haalt voor uitspraken van een klachtencommissie en tuchtcollege gewoon zijn ( wel gezonde ) schouders op. Hij vervalt steevast in herhalingen van gedrag ( geeft alles en iedereen de schuld als hij stukken mist beweerd telkens dat post,  mri uitslagen en/of telefoontjes en mail hem niet bereiken * ) Hecht bijzonder weinig waarde aan meningen van vakgenoten ook al staan die veel beter aangeschreven en hebben deze meer ervaring. ik benoem dr. Willems dr. Van Arkel en( wijlen) dr. Ter Slaa ,dr. Huijsmans… even googlen of navraag in het circuit zal u leren dat Van Ommeren nog niet in de schaduw van deze artsen mag staan..

 *Hij presteerde het zelfs over zijn slordig bijgehouden dossier naar de verzekeraar te schrijven dat hij stukken miste  en te suggereren dat ik die misschien moedwillig weggenomen zou kunnen hebben !? Ik heb NB mijn dossier slechts eenmaal gezien tijdens mijn behandeling en geen enkel belang daar stukken uit weg te nemen Saillant detail er zaten op het moment van inzagen zelfs stukken tussen van een geheel andere patiënt!

Tijdens de laatste zitting bij het Tuchtcollege heb ik dan ook al aangegeven nog niet al mijn klachten bij het college kenbaar gemaakt te hebben, daar dit nogal een groot aantal klachten bevat en het te omvangrijk was om dit in één zitting te laten behandelen. Tevens zijn hierna nog andere klachten behandeld om meer duidelijkheid te krijgen wie hier verder nog meer verantwoordelijk kan zijn voor nalatigheden in uw Kliniek ( klachtenfunctionaris, frontdesk medewerkster). Deze klachten zijn niet gegrond verklaard en zal dus ook voor een groot deel van de overige klachten van Ommeren zeker verantwoordelijk moeten zijn geweest. In mijn optiek hoort een arts zijn werkomgeving dusdanig in te richten dat post, mail, mri, ct scans, echo’s uitslagen etc. hem bereiken zeker als ze door hemzelf aangevraagd zijn en ze aan hem geadresseerd worden.  Maar goed van Ommeren geloofd steevast alleen in zijn eigen gelijk persoon, het zal dan ook weer komen tot een lange procedure.

Tevens heb ik ook een andere arts, dokter Vishjager gevraagd om wat meer eerlijkheid in mijn dossier te verschaffen en hem op wat fouten gewezen, waar voor ik ook voornemens voor ben eentuchtrechtelijke procedure op te starten. Dhr. Van Ommeren mag dan afgeven op de grotere gerenommeerde ziekenhuizen, maar de laatste jaren schijnt er veel niet in orde te zijn geweest in uw kliniek** misschien niet vreemd als het management niet uit de zorg komt en bij klachten eerder de artsen en personeel de hand boven het hoofd houden i.p.v. de  kwaliteit en rechten voor de patiënten weet te waarborgen.

** tijdens de klachtbehandeling met van mevrouw Akkerman kwam ik er achter dat een anesthesie medewerker door een klacht van mij uit uw kliniek ontslagen is.

De man stuurde mij en mijn toenmalige vriendin dubbele nota’s en ik kreeg als gedupeerde patiënt  in uw kliniek ook nog eens een incasso bureau op mijn nek! Achteraf bleek dat de beste man er wat bij kluste in uw kliniek en helemaal geen acupunctuur mocht geven in uw kliniek..

Maar in mijn optiek is ook hier van Ommeren als de “ vermoorde onschuld“  weggekomen ten eerste heeft van Ommeren mij na deze charlatan gestuurd die bovendien onder zijn toezicht meerdere patiënten met acupunctuur behandelde in NB het washok naast de operatiekamer tussen de prullenbak en de artsenkleding in. Van Ommeren liep hier geregeld in en uit en begroette mij dan ook.. dus als er al iemand blaam treft… (die een patiënt met een door experimenteel materiaal losgelaten operatie laat behandelen door iemand die niet bevoegd is om in de kliniek patiënten te behandelen) is dit de behandelend en verwijzende arts.

Zoals gezegd zijn we inmiddels alweer bijna vier jaar later na  het gesprek met Arnoldy. Mocht u dezelfde insteek als u voorganger F. Arnoldy hanteren en mij geen enkele compensatie namens Medinova willen aanbieden en ook u de adviezen van uw klachtencommissie naast u neerlegt, ben ik nu tevens gereed om mijn vervolgklachten over dokter Van Ommeren  ( en in een later stadium ook die over dokter Vishjager) naar het tuchtcollege te sturen.

Graag verneem ik binnen acht werkdagen na ontvangst van mijn schrijven uw standpunt in deze. U kunt mij bereiken op mijn emailadres 

Ik vraag u tevens dokter Van Ommeren in kennis te stellen van dit schrijven, zodat ik niet weer tegenover hem zit bij het tuchtcollege en weer moet aanhoren dat mijn ingediende klaagschrift als een totale verassing*** komt.

*** eerder was het beleid van NB uw klachtenfunctionaris (die juist de tussenpersoon hoort te zijn tussen een patiënt en arts die in een klachtenprocedure zitten en een patiënt laat weten dat alle vragen ,brieven etc. voor een beklaagde arts via haar moeten lopen ) mijn verzoek aan de arts om mijn patiëntendossier in een leesbaar exemplaar om te zetten mijn verzoeken doodleuk achterhield ook hier heeft een klachtenprocedure opgevolgd en mocht Willemijn Akkerman eens aan de andere kant van de tafel zitten bij de klachtencommissie… maar goed zoals ik eerder constateerde is/was het beleid van Medinova met de komst van Arnoldy om ten alle tijden de hand boven het personeel te houden ( niet gek dat er inmiddels een miljoenen verlies is… dat wat mij betreft nog veel meer mag worden als er zo met gedupeerde patiënten wordt omgesprongen **** )

**** In het verleden heb ik Arnoly gevraagd of de eigenaar Fentener van Vlissingen op de hoogte is van mijn casus, dit is met ja beantwoord, nu mij door  Medinova wel vaker wat voorgehouden is , herhaal ik mijn vraag ook aan u..

Wat mij betreft is een eigenaar altijd de eind verantwoordelijke, ik ken de story van de eigenaar  één van de rijkste mannen van Nederland die altijd zo hoog opgeeft van familie bedrijven etc.etc. Komt sympathiek over … maar als hij op de hoogte is van wat mij in uw kliniek overkomt zonder in te grijpen, is het wat mij betreft ook een grote hufter waarvan ik zijn bedrijf dan ook flink zal gaan aanpakken komende jaar nu ik door pijnen opgelopen in uw kliniek niet meer zelf in staat ben bedrijven te beginnen heb ik nog maar weinig coulance. Dus graag hoor ik ook van u of deze man op de hoogte is?

 Mocht uw reactie uitblijven, zal ik in ieder geval mijn klaagschrift over van Ommeren als eerste per direct indienen en de vooraankondiging alsnog aan Van Ommeren persoonlijk laten toekomen.

Verder neem ik aan dat u op de hoogte bent van de ellenlange procedure waarin ik met uw verzekeraar ben beland ( nou ja verzekeraar… is meer een speculant… ze innen de premies voor verzekering maar als een patiënt schade heeft ondervonden is het beleid met pappen en nat houden te proberen niets of zo min mogelijk uit te keren) Ik heb daar een belangenbehartiger bij ingeschakeld. Deze belangbehartiger gaat niet over de tuchtprocedures, uw huisadvocaten van KBS hoeven dan ook  niet te corresponderen over de aankomende tuchtzaken net als de vorige  tuchtprocedures zal ik deze eerst uitvoerig zelf bij het Regionaal Tuchtcollege aanhangig maken. Pas na het verweerschrift zal ik bezien door wie ik mij tijdens de zitting bij het Regionaal en/of (zonnodig in een later stadium) bij Centraal Tuchtcollege wil laten bijstaan.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, met belangstelling doch uiterlijk binnen acht werkdagen zie ik uw antwoord tegemoet.

Den Haag, 3 maart 2017

 

Geachte mevrouw Wilke,

 In mijn schrijven, dat ik u via mijn belangenbehartiger, de heer Bosch, heb laten toekomen heb ik u in de gelegenheid gesteld tot woensdag 1 maart te reageren op mijn schrijven aan u.  Helaas mocht ik van u geen persoonlijke reactie ontvangen en zal ik dus mijn klaagschrift over de klachten m.b.t. Van Ommeren bij het Regionaal Tuchtcollege aanmelden.

Zoals u weet heeft uw huisadvocaat, van KBS Advocaten, mij in een laatste zitting in een kwaad daglicht gesteld. Dit heb ik gemeld bij de Orde van Advocaten, hierop heb ik een heel verweer gekregen, dat een en ander niet zo  gezegd zou zijn dit heeft bijna een jaar in beslaggenomen en voor flinke vertraging gezorgd met de tuchtrechtelijke procedure tegen van Ommeren.

Dit zal ik als eerste ook bij het Regionaal Tuchtcollege kenbaar maken, zodat ik daar in ieder geval van blaam gezuiverd ben. Een afschrift hiervan doe ik u in bijlage toekomen. Vervolgens zal ik ook mijn klaagschrift bij het tuchtcollege indienen.

 Hoogachtend,