hier leest u wie mij bij staat en de resultaten

Mijn zaak is in behandeling genomen door meerderen advocaten kantoren zowel voor de aansprakelijkheid van Medinova vervolgens één voor de aansprakelijkheid voor een ondeudelijk product en verschillende hebben me bijgestaan om me bij in procedures bij het tuchtcollege vervolgens ben ik ook bijgestaan voor de procedure bij het centraal tuchtcollege  De klachten tegen van Ommeren heb ik zelf verzorgd.

Het verloop en afloop van de procedures zal als de procedures gevoerd en afgewikkeld zijn ook allen hier gepubliceerd worden.

Voor de aansprakelijkheid Medinova wordt bijgestaan door www.das.nl  deze is nog in behandeling en wordt door behandeld door dhr. M. Ruinard

Om een medische expertise te krijgen ben ik bijgestaan door Mr Bosch  http://www.vbsadvocaten.nl/  helaas kreeg die het niet voor elkaar dat ik niet door de arts gezien hoefde te worden die de Vvaa en Medinova mij al een paar jaar op aandrongen.. wel is de medische expertise in het nadeel van v Ommeren uitgepakt ( zijn totale beleid is afgekeurd)

Voor de aansprakelijkheid  van johnson&johnson wordt ik bijgestaan door de heer R.Rengers  van  http://www.hijink.com/  daar ik tot overmaat van ramp bij een onnodige operatie ook nog eens geopereerd werdt met operatie materiaal dat nog niet goed uitontwikkeld was. De zaak is momenteel gestuit daar de eerst aansprakelijke de kliniek medinova is.

Voor mijn klacht tegen van Ommeren over zijn slecht bijgehouden patientendossier bij het regionaal tuchtcollege ben ik bijgestaan door mr A. Noordhof van  www.boskampwillems.nl  deze klacht is inmiddels gegrond verklaard en van Ommeren kreeg een 1e waarschuwing zie elders op deze site.

Mijn Klacht tegen van Ommeren omdat hij mij geen leesbaar afschrift van mijn ( met hanenpoten bijgehouden) patientendossier wilde verstrekken heb ik na eerst zelf ingediend te hebben laten behandelen bij het centraal tuchtcollege door mr. K.T.B Salomons van  http://www.salval.com/  deze klacht is  ook gegrond verklaard van Ommeren kreeg een 2e waarschuwing.

Mijn klacht over mijn slechte en onnodige behandelingen heb ik zelf ingediend bij de klachtencommissie van Medinova onder het voorzitterschap van  Proff. Hubben mijn klachten zijn daar grotendeels gegrond verklaard Proff Hubben adviseerde de directie van Medinova om mij buiten de verzekeraar alvast een passende financiele oplossing aan te bieden ( zie het drama met de directeur en de briefwisseling die hier uit voortkwam op de site ( ja ja ik zal binnenkort eens deeplinks maken )

Voor de derde tuchtklacht welke gaat over het medisch niet handelen zoals een vakbekwaam arts betaamt laat ik mij nu wederom bijstaan door Mr. K.T.B Salomons ( gezien de medisce expertise en de eerdere ervaring met mr Salomons ga ik de derde tuchtrechtelijke procedure met het volste vertrouwen tegemoed )

Een klachtprocedure bij de klachtencommissie van Medinova tegen de klachtenfunctionaris die moedwillig post tegen hield die voor van Ommeren bedoeld was heb ik ook zelf gevoerd, ook hier wees proff Hubben van de klachtecommissie er op dat het juist de taak was van de klachtenfunctionaris de corrospondentie tussen klager en beklaagde  de taak van  W. Akkerman was.